Glettkauerstraße

History

Quellen:

District

Zoppot

Polish name(s)

Bitwy pod Płowcami

Jelitkowska