Wissmann-Straße

History

Quellen:

District

Stadtgebiet

Polish name(s)

Swojska

Source(s): M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946